Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án đổi mới phong cách, lề lối làm việc của tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngành Giao thông vận tải 

Xem Kế hoạch chi tiết tải về tại đây 

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang