Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ THÁNG 12 NĂM 2016

Ngày, tháng
 sát hạch

Khóa, hạng
 sát hạch

Cơ sở đào tạo lái xe

Số lượng đăng ký
 sát hạch

Địa điểm sát hạch

11/12/2016

K51-C; K53-B2

Trường Cao đẳng nghề số 1-BQP

80

Trung tâm sát hạch lái xe QKI

18/12/2016

K31-B2

Trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn

50

Trung tâm sát hạch lái xe QKI

 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Đặng Quang Hùng

Tác giả:  Trần Duy Đông
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang