Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe 

Thực hiện Công văn số 305/CĐBVN-QLVT, PT&NL ngày 13/01/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn yêu cầu các cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trong tỉnh như sau:

1. Cơ sở đào tạo lái xe.

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin như: Lắp thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường, trang bị ca bin tập lái xe ô tô theo đúng lộ trình và lưu trữ theo các quy định. Bố trí kế hoạch đào tạo phù hợp, đảm bảo học viên học thực hành lái xe ô tô được học đủ thời gian trên cabin học lái xe ô tô theo quy định; bố trí giáo viên dạy thực hành lái xe để giảng dạy nội dung học trên ca bin tập lái xe ô tô và bố trí kế hoạch để học viên đã hoàn thành bài tập thực hành lái xe trên sân tập lái được tập đủ các bài tập được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2020/BGTVT về thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe-cabin học lái xe ô tô như: Bài tập lái xe tổng hợp, lái xe trong đô thị, lái xe trên đường cao tốc, lái xe trên đường đồi núi, lái xe lên xuống phà, lái xe trên đường trơn lầy, lái xe trong điều kiện sương mù và lái xe trên đường ngập nước, lái xe qua ngầm. Khi lắp đặt các trang thiết bị phải có hợp đồng, các giấy tờ, tài liệu liên quan đến chất lượng của thiết bị do nhà sản xuất, nhập khẩu cung cấp; thiết bị DAT phải có nhãn hiệu, kiểu loại phù hợp với giấy chứng nhận thử nghiệm và có dấu hợp quy theo quy định; các tính năng của thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quy chuẩn QCVN 106:2020/BGTVT.

- Thường xuyên duy trì điều kiện cơ sở vật chất (hệ thống phòng học, xe tập lái, sân tập lái, tuyến đường tập lái), thực hiện nghiêm các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP và Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Tổ chức tuyển sinh học lái xe đảm bảo các điều kiện về độ tuổi, sức khỏe và địa điểm đã đăng ký trong giấy phép đào tạo; thường xuyên kiểm tra, theo dõi xử lý hoặc báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các trường hợp mạo danh cơ sở đào tạo lái xe để tuyển sinh và quảng cáo sai quy định; cập nhật báo cáo 1 (bản điện tử) vào phần mềm quản lý giấy phép lái xe cùng thời điểm với thời gian nhận báo cáo 1 (bản giấy).

- Tổ chức đào tạo lý thuyết, thực hành lái xe theo đúng nội dung, chương trình và thời gian đào tạo; tổ chức kiểm tra hết môn, kiểm tra cấp chứng chỉ và lưu trữ hồ sơ đào tạo theo quy định; bảo đảm thời gian học lý thuyết môn Pháp luật giao thông đường bộ, môn đạo đức, văn hóa giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; quản lý chặt chẽ thời lượng đào tạo về kỹ năng lái xe, về trách nhiệm đạo đức của người lái xe.

- Không đào tạo lái xe vượt lưu lượng, quá khả năng đáp ứng của sân tập lái, phòng học, xe tập lái, giáo viên dạy lý thuyết, giáo viên dạy thực hành lái xe.

- Sử dụng giáo viên, xe tập lái, sân tập lái, phòng học và tuyến đường tập lái, tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ nghề đúng quy định.

- Rà soát giáo viên theo quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Báo cáo Sở Giao thông vận tải thu hồi giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe đã cấp và loại khỏi danh sách giáo viên của cơ sở đào tạo.

- Nghiêm túc thực hiện việc sử dụng thiết bị nhận dạng để theo dõi, lưu trữ dữ liệu giám sát quá trình học môn pháp luật giao thông đường bộ theo quy định; không để học viên không học đủ thời gian tham gia kiểm tra tốt nghiệp khóa học; tổ chức ký, thanh lý hợp đồng đào tạo với người học.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị giám sát, thiết bị DAT, dữ liệu DAT và dữ liệu quản lý DAT để quản lý học viên trong quá trình đào tạo; chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo học viên được học đủ nội dung, chương trình, thời gian, số kilomet và các điều kiện địa hình theo quy định trong quá trình đào tạo.

- Công khai mức phí đào tạo, tăng cường tuyên truyền để người học lái xe nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, quyền lợi, nghĩa vụ của người học lái xe để giám sát cơ sở đào tạo thực hiện đúng hợp đồng đào tạo đảm bảo đủ nội dung, chương trình, thời gian và số kilomet học thực hành lái xe trên đường theo quy định, không phải nộp thêm các loại phí và lệ phí ngoài mức học phí đã công bố trong quá trình đào tạo.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn để nâng cao nghiệp vụ đối với giáo viên dạy thực hành lái xe theo quy định tại Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

- Quản lý chặt chẽ, thực hiện nghiêm việc sử dụng, bảo mật tài khoản các hệ thống phần mềm quản lý DAT, giáo viên do Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp.

2. Trung tâm sát hạch lái xe:

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo điều kiện theo quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch, đáp ứng yêu cầu sát hạch; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, giám sát quá trình sát hạch; kiểm tra, phát hiện các trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong quá trình sát hạch lái xe.

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh và kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân cung cấp và sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong quá trình sát hạch; báo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên kiểm tra bảo đảm các Camera lắp trong phòng sát hạch lý thuyết, sân sát hạch hoạt động tốt việc giám sát toàn bộ các máy tính trong phòng sát hạch lý thuyết (kể cả bàn làm việc của sát hạch viên), các bài sát hạch trong sân sát hạch theo quy định.

- Bố trí các máy tính trong phòng sát hạch lý thuyết để các máy tính kê sát tường trong phòng, màn hình máy tính quay về hướng bàn của sát hạch viên làm nhiệm vụ trong phòng sát hạch lý thuyết; bật camera giám sát phòng sát hạch lý thuyết trước và sau khi sát hạch 01 giờ.

3. Nâng cao chất lượng công tác quản lý cấp, đổi giấy phép lái xe.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng, áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đổi giấy phép lái xe và cấp giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương rà soát, kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ cấp, đổi giấy phép lái xe trái quy định.

- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý hồ sơ đổi giấy phép lái xe, in và trả giấy phép lái xe cấp mới bắt buộc tra cứu cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe, cơ sở dữ liệu vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, dữ liệu không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 05 năm để kịp thời phát hiện các trường hợp giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng nhưng giả khai báo mất để xin cấp lại hoặc các trường hợp sử dụng giấy phép lái xe không hợp lệ, giấy phép lái xe đã bị thu hồi, giấy phép lái xe nâng hạng nhưng chưa đủ thời gian và số kilomet lái xe an toàn và các hành vi gian dối khác để được cấp lại, cấp mới giấy phép lái xe.

- Cập nhật đầy đủ các vi phạm của người lái xe vào hệ thống thông tin giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính chuyển đến theo quy định tại khoản 9, Điều 31 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT.

- Phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an, Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao để xác minh thời gian xuất nhập cảnh và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định trước khi đổi giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe nghiêm túc thực hiện./.


Tác giả: 
Nguồn:  P.QLVTPT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang