Skip Ribbon Commands
Skip to main content

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

Thực hiện Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;

Thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe như sau:

1. Tăng cường giáo dục, thường xuyên phát clip hướng dẫn nhằm nâng cao ý thức của người học lái xe thực hiện “Quy tắc điều khiển phương tiện giao thông qua các vị trí giao cắt với đường sắt”.

- Tập trung giảng dạy, ôn luyện cho học viên học lái xe những câu hỏi  trong bộ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe có liên quan đến việc dừng xe để quan sát, chấp hành hiệu lệnh, biển báo hiệu đường bộ, khoảng cách dừng xe tại nơi đường bộ giao cắt với đường sắt. Dừng xe tạm thời, kiểm tra an toàn khi xe đến khu vực giao cắt với đường sắt, phương pháp vượt xe qua đường sắt, xử lý ô tô hỏng giữa đường sắt ...

- Quản lý chặt chẽ học viên theo học các lớp, tăng cường kiểm tra sĩ số, những học viên không theo học đầy đủ dứt khoát không cho thi chứng chỉ, yêu cầu học lại để đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo.

2. Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ quản lý đào tạo, đội ngũ giáo viên của đơn vị, đặc biệt là công tác giáo vụ, tổ chức đào tạo, ghi chép; lưu trữ sổ sách quản lý, giảng dạy, hồ sơ đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô, mô tô đầy đủ khoa học theo quy định.

3. Ghi chép, bố trí thời gian, nội dung, chương trình đào tạo bảo đảm phù hợp, không chồng chéo đối với xe tập lái, giáo viên dạy lái xe, ghi chép đúng thực tế giảng dạy.

4. Bổ sung, thay thế các biển báo hiệu, vạch kẻ đường còn thiếu, bị mờ, không đúng quy chuẩn; xóa bỏ các dấu mốc trái quy định trên sân tập lái.

5. Rà soát, bổ sung nâng cấp cơ sở vật chất đã xuống cấp, xe tập lái, các trang thiết bị phục vụ đào tạo lái xe còn thiếu, thay thế các trang thiết bị hư hỏng, không đáp ứng được quy chuẩn quy định.

6. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị chấm điểm tự động để sát hạch thực hành lái xe trong hình đối với các hạng A1, A2 thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Với nội dung trên, Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Tác giả: 
Nguồn:  P. QLVT-PT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang