Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ THÁNG 04 NĂM 2017

TT

Dự kiến
 ngày học

Ngày, tháng
 sát hạch

Khóa, hạng
 sát hạch

Cơ sở đào tạo lái xe

Dự kiến Số lượng
đăng ký sát hạch

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

20-21/03/2017

08/04/2017

K05-A1

Trường CĐN DTNT Bắc Kạn

110

H.Bạch Thông

 

2

20-21/3/2017

09/04/2017

K04-A1

Trường CĐN số 1-BQP

120

H.Bạch Thông

 

3

12-13/3/2017

16/04/2017

K05-A1

Trường CĐN số 1-BQP

150

H.Ba Bể

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Đặng Quang Hùng

Tác giả:  Trần Duy Đông
Nguồn:  P. QLVT,PT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang