Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 9 năm 2016

( Cập nhật lúc: 09/09/2016  )

LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ

 

TT

Ngày, tháng

Khóa, hạng SH

Số lượng thí sinh SH

Địa điểm sát hạch

Cơ sở đào tạo lái xe

Ghi chú

1

04/9/2016

K14-C

61

Trung tâm sát hạch lái xe

Quân khu I

Trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn

 

2

25/9/2016

K29-B2

104

Trung tâm sát hạch lái xe

Quân khu I

Trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Đặng Quang Hùng

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn:  P. QLVT-PT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang