Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 năm 2017

( Cập nhật lúc: 16/01/2017  )

LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1 NĂM 2017

THÁNG 01

 

 

TT

Dự kiến

ngày sát hạch

Thời gian

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

06-07/01/2017

02 ngày

Huyện Pác Nặm

 

2

12-13/01/2017

02 ngày

Huyện Na Rì

 

3

13/01/2017

01 ngày

Huyện Bạch Thông

 

4

14/01/2017

02 ngày

Huyện Chợ Đồn

 

5

15/01/2017

01 ngày

Huyện Ngân Sơn

 

6

19/01/2016

01 ngày

Huyện Bạch Thông

 

7

21/01/2016

01 ngày

Huyện Chợ Đồn

 

 

THÁNG 02

 

TT

Dự kiến

ngày sát hạch

Thời gian

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

16/02/2017

01 ngày

Huyện Bạch Thông

 

2

17/02/2017

01 ngày

Huyện Bạch Thông

 

 

THÁNG 03

 

TT

Dự kiến

ngày sát hạch

Thời gian

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

02-03/3/2016

02 ngày

Huyện Bạch Thông

 

2

09-10/3/2017

02 ngày

Huyện Ba Bể

 

3

16-17/3/2017

02 ngày

Huyện Bạch Thông

 

4

23-24/3/2016

02 ngày

Huyện Na rì

 

5

30-31/3/2017

02 ngày

Huyện Chợ Mới

 

 

THÁNG 4

 

TT

Dự kiến

ngày sát hạch

Thời gian

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

03-04/4/2017

02 ngày

Huyện Bạch Thông

 

2

12-13/4/2017

02 ngày

 Huyện Chợ Đồn

 

3

19-20/4/2017

02 ngày

Huyện Pác Nặm

 

4

28/4/2017

01 ngày

Huyện Bạch Thông

 

 

THÁNG 5

 

TT

Dự kiến

ngày sát hạch

Thời gian

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

04-05/5/2017

02 ngày

Huyện Bạch Thông

 

2

11-12/5/2016

02 ngày

Huyện Ngân Sơn

 

3

22-23/5/2016

02 ngày

Huyện Ba Bể

 

4

30-31/5/2016

02 ngày

Huyện Bạch Thông

 

 

THÁNG 6

 

TT

Dự kiến

ngày sát hạch

Thời gian

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

05-06/6/2017

02 ngày

Huyện Bạch Thông

 

2

15-16/6/2017

02 ngày

Huyện Chợ Mới

 

3

22-23/6/2017

02 ngày

Huyện Na Rì

 

4

29-30/6/2017

02 ngày

Huyện Bạch Thông

 

 

THÁNG 7

 

TT

Dự kiến

ngày sát hạch

Thời gian

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

06-07/7/2017

02 ngày

Huyện Bạch Thông

 

2

13-14/7/2017

02 ngày

Huyện Chợ Đồn

 

3

20-21/7/2017

02 ngày

Huyện Pác Nặm

 

4

27-28/7/2017

02 ngày

Huyện Bạch Thông

 

 

THÁNG 8

 

TT

Dự kiến

ngày sát hạch

Thời gian

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

03-04/8/2017

02 ngày

Huyện Bạch Thông

 

2

14-15/8/2017

02 ngày

Huyện Ngân Sơn

 

3

21-22/8/2017

02 ngày

Huyện Ba Bể

 

4

30-31/8/2017

02 ngày

Huyện Bạch Thông

 

 

THÁNG 09

 

TT

Dự kiến

ngày sát hạch

Thời gian

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

07-08/9/2017

02 ngày

Huyện Bạch Thông

 

2

14-15/9/2017

02 ngày

Huyện Chợ Mới

 

3

21-22/9/2017

02 ngày

Huyện Na Rì

 

4

28-29/9/2017

02 ngày

Huyện Bạch Thông

 

 

THÁNG 10

 

TT

Dự kiến

ngày sát hạch

Thời gian

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

05-06/10/2017

02 ngày

Huyện Bạch Thông

 

2

12-13/10/2017

02 ngày

Huyện Chợ Đồn

 

3

23-24/10/2017

02 ngày

Huyện Pác Nặm

 

4

30-31/10/2017

02 ngày

Huyện Bạch Thông

 

 

THÁNG 11

 

TT

Dự kiến

ngày sát hạch

Thời gian

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

06-07/11/2017

02 ngày

Huyện Bạch Thông

 

2

16-17/11/2017

02 ngày

Huyện Ngân Sơn

 

3

23-24/11/2017

02 ngày

Huyện Ba Bể

 

4

29-30/11/2017

02 ngày

Huyện Bạch Thông

 

 

THÁNG 12

 

TT

Dự kiến

ngày sát hạch

Thời gian

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

04-05/12/2017

02 ngày

Huyện Bạch Thông

 

2

11-12/12/2017

02 ngày

Huyện Chợ Mới

 

3

14-15/12/2017

02 ngày

Huyện Na Rì

 

4

20-21/12/2017

02 ngày

Huyện Bạch Thông

 

 

YÊU CẦU:

1. Các cơ sở đào tạo lái xe:

- Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm dạy nghề, các huyện thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 theo đúng quy định.

- Từng tháng thông báo cụ thể ngày học, dự kiến ngày sát hạch cho Sở Giao thông vận tải để Sở đăng trên trang thông tin điện tử của Sở theo quy định.

- Kết thúc thời gian đào tạo của khoá học phải tổ chức ôn luyện, kiểm tra đánh giá chất lượng.

- Hướng dẫn, thông báo cụ thể cho các thí sinh:

+ Kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức học, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

+ Mang theo chứng minh nhân dân (bản gốc), bút, tiền phí sát hạch cấp giấy phép lái xe trong ngày tổ chức sát hạch.

2. Phòng Kinh tế - hạ tầng, Trung tâm dạy nghề các huyện:

- Phối kết hợp với phòng Quản lý vận tải-Phương tiện và người lái Sở GTVT kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh, đào tạo; thu phí đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 tại địa phương quản lý.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, sát hạch lái xe mô tô tại địa phương.

3. Phòng quản lý vận tải-Phương tiện và người lái:

- Phân công, cử cán bộ kiểm tra, giám sát các buổi học do cơ sở đào tạo lái xe tổ chức tại các huyện, thành phố.

- Thực hiện đảo đề thi lý thuyết trước mỗi kỳ sát hạch.

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1./.

Tác giả:  Trần Duy Đông
Nguồn:  Phòng QLVT-PT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang