Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ THÁNG 10 NĂM 2016

 

Ngày, tháng
 sát hạch

Khóa, hạng
 sát hạch

Cơ sở đào tạo lái xe

Số lượng đăng ký
 sát hạch

Địa điểm sát hạch

02/10/2016

K52-B2

Trường Cao đẳng nghề số 1-BQP

58

Trung tâm sát hạch lái xe QKI

23/10/2016

K30-B2

Trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn

70

Trung tâm sát hạch lái xe QKI

 KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Đặng Quang Hùng

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn:  P.QLVT-PT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang