Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ THÁNG 02 NĂM 2017

 

TT

Ngày, tháng

Khóa, hạng SH

Số lượng thí sinh SH

Địa điểm sát hạch

Cơ sở đào tạo lái xe

Ghi chú

1

26/02/2017

K15-B2

54

Trung tâm sát hạch lái xe

Quân khu I

Trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Đặng Quang Hùng

 

 

Tác giả:  Trần Duy Đông
Nguồn:  P. QLVT-PT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang